Opći uvjeti poslovanja online trgovine www.e-inat.eu

Pružatelj usluga:

Inat s.r.o.,

ID:29291984,

VAT:CZ29291984,

sa sjedištem u Kosmonautů 418/1, Brno, Czech Republic,

tegistriran kod Trgovačkog suda u Brnu, dep. C, inlay 71506

1. Uvodne odredbe

Ovi opći uvjeti poslovanja, nadalje OUP, primjenjuju se za kupnju na internetskoj trgovini www.e-inat.eu, koju vodi Pružatelj usluga. OUP određuje odnose između Pružatelja usluga i Kupca vezane uz kupnju proizvoda.

Svi ugovorni odnosi se sklapaju prema zakonskim odredbama Republike Češke. Kupac potvrđuje da je upoznat sa odredbama OUP, čiji je sastavni dio procedura povrata proizvoda. Ovaj OUP je ponuđen Kupcu prije naručivanja proizvoda, te je kupac imao mogućnost upoznati se sa istim.

2. Definicije

Kupac

Kupac je privatna ili pravna osoba.

Na početku poslovnog odnosa, Kupac daje Pružatelju usluga samo osobne podatke nužne za obradu narudžbe, te eventualno podatke koji moraju biti na računu.

Pravni odnosi između Pružatelja usluga i Kupca koji nisu spomenuti u ovom OUP, regulirani su prema važećim zakonima o zaštiti potrošača EU.

3. Korištenje osobnih podataka

Svo korištenje osobnih podataka regulirano je Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Češke br.101/2000.. Kupac pristankom na ove uvjete suglasi sa korištenjem osobnih podataka od strane Pružatelja usluga u svrhu kupnje. Davanje osobnih podataka na korištenje je dobrovoljno, Kupac ima mogućnost promjene podataka, te su isti zaštićeni gore spomenutim zakonom. Kupac može odustati od korištenja osobnih podataka u bilo kojem trenutku. 

4. Narudžba i sklapanje ugovora

Kupac će poslati narudžbu isključivo preko sistema internet trgovine www.e-inat.eu. Naručivanjem proizvoda, te odobravanjem Pružatelja usluga ugovor se smatra sklopljen. Pružatelj usluga će obavijestiti Kupca o prihvaćanju narudžbe slanjem e-maila Kupcu. Potvrda e-mailom ne utječe na sklapanje ugovora. Ugovor sa ugovorenom cijenom može se promijeniti ili ukinuti jedino ukoliko su obje strane suglasne, ili ukoliko postoje zakonski razlozi. Sklopljeni ugovor se arhivira od strane Pružatelja usluga. 

5. Cijena i plaćanje

Cijene ponuđene na internet trgovini su konačne, ažurne, te važeće dok su ponuđene. Trošak dostave je specificiran u dijelu "Uvjeti i vrijeme dostave".

Sve cijene sadrže PDV 21%. PDV se obračunava u Republici Češkoj.

Konačna cijena izračunata nakon ispunjavanja online narudžbe uključuje i dostavu. Račun koji se ispostavlja je ujedno i otpremnica. Kupac može preuzeti naručenu robu tek po uplati cijelog iznosa, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

U slučaju kada Kupac izvrši uplatu, a Pružatelj usluga nije u mogućnosti isporučiti naručene proizvode, Pružatelj usluga će bez odlaganja vratiti kupcu uplaćeni iznos. Rok za povrat sredstava ovisi o odabranom načinu plaćanja, ali nikako ne može biti dulji od 30 dana.

Pružatelj usluga prihvaća slijedeće vrste plaćanja:

- Plaćanje na račun Pružatelja usluga

- Plaćanje kreditnim karticama MasterCard/Visa. Plaćanje je moguće samo u valuti EUR.

- Plaćanje putem PayPal-a. Plaćanje je moguće u svim valutama osim u HRK)

6. Uvjeti i vrijeme dostave

Pružatelj usluga će poslati naručene proizvode Kupcu po primljenoj uplati. Slanje se uobičajeno vrši 1-3 radna dana po primljenoj uplati. Vrijeme dostave je maksimalno 10 radnih dana. Kupac će dobiti račun zajedno sa pošiljkom. Rok isporuke počinje teći od zaprimljene uplate na račun Pružatelja usluga.

Dostava se vrši GLS-om ili nekim od drugih ponuđenih prijevoznika.

Nudimo zamjenu proizvoda bez dodatnih naknada u roku od 14 dana od isporuke. U slučaju povrata proizvoda Pružatelju usluga, Kupac će poslati robu o svom trošku, te će dobiti nazad puni iznos računa. Vraćeni proizvodi moraju biti poslani kompletni sa originalnim pakiranjem.

7. Garancija

Garantni rok na sve proizvode je 24 mjeseca.

Garancija ne obuhvaća trošenje uzrokovano uobičajenim korištenjem, kao niti za nepridržavanje uputa za upotrebu. Za ostvarivanje garancije potrebno je priložiti račun. Proizvod mora biti kompletan sa originalnim pakiranjem.

U slučaju slanja robe, Kupac mora osigurati transport na način da se roba ne može oštetiti u transportu.

8. Reklamacije

U slučaju neispravnog proizvoda Kupac ima prava: 

a.) pravo na besplatan popravak proizvoda,

b.) pravo na zamjenu neispravnog proizvoda

c.) u slučaju nemogućnosti procedura a) i b), Kupac ima pravo na popust pri kupnji, ili odustajanje od ugovora.

Reklamacije moraju biti poslane Pružatelju usluga.

Reklamacije nisu moguće u slučajevima kada je do neispravnosti došlo:

neispravnim rukovanjem, u suprotnosti sa uputama za upotrebu, pokušajem rastavljanja / popravljanja, zbog prirodnog trošenja proizvoda.

9. Raskid ugovora

Kupac ima pravo na raskid ugovora bez ikakvih naknada u roku od 14 dana od izvršene isporuke.

Ovo pravo se ne odnosi na kupca - pravnu osobu koja je sklopila ugovor u svrhu trgovanja.

U slučaju raskida ugovora, Pružatelj usluga će poslati Kupcu puni iznos računa na bankovni račun.

 10. Završne odredbe

Pružatelj usluga ne odgovara za štete koje su se dogode uslijed pristupanja u online trgovinu. Kupca tereti odgovornost za zaštitu svog računala, odnosno zaštita podataka koji se nalaze na istom.

Obje ugovorne strane učinit će sve u interesu kako bi eventualna sporna pitanja riješili putem međusobnog sporazuma. Ukoliko rješavanje eventualnih spornih pitanja nije moguće putem međusobnog sporazuma, ugovorne strane određuju isključivu nadležnost suda po sjedištu Pružatelja usluge..

Ovaj OUP je važeći od dana 1.12.2015 i dostupan je na internet stranicama Pružatelja usluga. Pružatelj usluga može bilo kada promijeniti uvjete OUP, u kojem slučaju ovi OUP stupaju van snage sa danom objave novih OUP.

 

Proizvođači