Pred uporabo inovativne ROTO RAŠPLE je potrebno storiti naslednje :
Preberite navodila za varno delo z električno kotno brusilko . Neupoštevanje varnostnih navodil za uporabljanje električne naprave in navodila za uporabo Roto rašple lahko povzročijo električni udar, požar ali težko poškodbo.
1. Bodite pozorni na tehnične specifikacije pogonskega dela električnega orodja ( moč, maksimalno število obratov, oznako stopnje električne varnosti).
2. Preberite navodila za delo z Roto rašplo. Ne odvrzite jih. V primeru, da roto rašplo nekomu posodite, mu poleg orodja obvezno predajte tudi navodila za uporabo, da se lahko pred uporabo seznani z navodili za varno uporabo.
3. Roto rašpla je namenjena za obdelavo mehkih materialov (lesa, plastike, gume, stiropora, umetne smole ) in ni namenjena obdelavi kovine.
4. Montaža Roto rašple na kotno brusilko (slika 1):
a. Preverite izpravnost Roto rašple pred montažo. Pokvarjeno ali kako drugače poškodovano Roto rašplo ni dovoljeno uporabiti.
b. Preverite, da električni aparat ni vključen v električno omrežje.
c. Postavite ustrezno vpenjalno prirobnico na vreteno električne kotne brusilke.
d. Položite Roto rašplo na vpenjalno prirobnico in jo centrirajte. Bodite pozorni
na pravilno namestitev glede na zakrivljenost površine Roto rašple.
e. S pravilno montažo in z ustreznim orodjem pritrdite Roto rašplo v položaj za
delo. Uporabljajte izključno originalne prirobnice in orodje za pritrditev.
f. Preverite pritrditev varnostnega ščitnika in ga po potrebi dodatno pritrdite. Ne zaženite električnega orodja brez nameščenih zaščitnih delov.
g. Z roko preverite če se Roto rašpla lahko prosto vrti.
h. Vključite električno orodje in izvršite poskusno delo v dolžini 30 sekund z maksimalno dovoljenim številom obratov. V primeru večjih vibracij ali drugih nepravilnosti, električno orodje takoj izključiti in poiskati vzroke vibracij.
Slika 1
Opomba! Pravilna pritrditev Roto rašple na vaše električno orodje ne jamči za njeno varno uporabo.
Priporočene hitrosti obdelave za 'Roto rašplo'
-lesa n=7500-8500 min-1
-umetne smole n=5000-6000 min-1
-gume,plastike n=6000-6500 min-1
2 / 3
Največja hitrost: nmax=11000 min-1
POZOR!
Ni za kovine!
Previdnost na delovnem mestu
• Material obdelujte z Roto rašplo na odprtem. Podlaga naj bo ravna in stabilna, brez
preprek, ki onemogočajo prosto gibanje okoli delovnega mesta.
• Delovno mesto naj bo dovolj osvetljeno.
• Izogibajte se dela v bližini vnetljivih tekočin, plinov oziroma prašnih materialov
• Predmet, ki ga obdelujete fiksirajte v položaj za obdelavo
• Pred pričetkom obdelave odstranite vse kovinske predmete iz predmeta katerega
obdelujete(vijake,kline,žeblje in podobno)
• Preusmeritev pozornosti z dela lahko povzroči izgubo kontrole nad napravo.
Preprečite otrokom, drugim osebam in živalim dostop do delovnega mesta med
delovanjem brusilne naprave.
• Ločeni delci lahko odletijo in povzročijo poškodbe tudi izven neposredne bližine
delovnega mesta
• Obvezno uporabljajte zaščitna očala. Uporabljajte tudi druga zaščitna sredstva,
odvisno od vrste materiala katerega obdelujete,vrste električnega orodja katerega
koristite, lokacije delovnega mesta in trajanja dela. Ostala zaščitna oprema so zaščitne
rokavice, zaščitna maska, ščitniki za ušesa ter zaščitni nedrseči čevlji.
• V primeru, da montirate naprave za sesanje in lovljenje ločenih delcev, preverite, če so
pravilno nameščene na električno orodje
• Primerno se oblecite za delo. Široka obleka, dolgi lasje ali nakit so lahko ujeti v vrtilni
del stroja in lahko povzročijo težke poškodbe
• Ne precenjujte svojih sposobnosti. Zavzemite varen in stabilen položaj in vzdržujte
ravnotežje telesa.
• Električno napravo držite samo na izoliranih mestih. Zaradi nepričakovanega dogodka
lahko pride do škode ali pretrganja napajalnega kabla.
• Ne obremenjujte pogonskih električnih aparatov, niti same Roto rašple.
• S pritiskanjem Roto rašple na material katerega obdelujemo ne povečamo učinka
obdelave ampak po nepotrebnem povečujemo delovno temperaturo in dodatno
obremenjujemo kotno brusilko. Kakršnokoli hlajenje na silo s tekočinami ali oljem je
prepovedano.
• Ne uporabljajte Roto rašple, če ste utrujeni ali ste pod vplivom opojnih sredstev,
alkohola ali zdravil.
• Ne uporabljajte poškodovane in izrabljene Roto rašple. Dodatno ostrenje rezil ni
dovoljeno
• Ne odlagajte orodja pred zaustavitvijo Roto rašple. Vrtečih delcev nikoli ne
zaustavljajte z bočno silo.
• Po uporabi je lahko Roto rašpla vroča. Ne dotikajte se je dokler se ne ohladi.
• Delo z Roto rašplo je dovoljeno samo osebam, ki so usposobljene za delo z
električnimi aparati in ki so seznanjene z vsemi potencialnimi nevarnostmi
povezanimi z uporabo vrtečih brusnih plošč, ter s stopnjo zaščite pred njimi.
• Delo z Roto Rašplo je dovoljeno tudi osebam, ki so pod nadzorom usposobljenih oseb
z namenom usposabljanja za delo pod pogojem poznavanja vseh varnostnih predpisov.
• Delo z Roto rašplo s strani hendikepiranih oseb ( v kakršnem koli smislu telesnih
pomanjkljivosti ali psihičnih težav) ni dovoljeno brez nadzora odgovorne osebe.
3 / 3
Vzdrževanje Roto rašple
• Roto rašplo shranite v suhem prostoru
• Pazite, da ostri deli niso v kontaktu z kovinsko površino
• Ne odlagajte nobenih predmetov na Roto rašplo. Poškodovano rašplo ni dovoljeno
uporabljati
Reciklaža Roto rašple
Roto rašpla je izdelana iz jekla in polipropilenske prirobnice ki se po ločitvi lahko v
popolnosti reciklira. Ni dovoljeno odlaganje skupaj z gospodinjskimi odpadki temveč se
v skladu z lokalnimi predpisi odlaga na posebej določena smetišča oziroma v posebej označene posode za odlaganje kovin.