ROTO Kruna d.o.o.

Upute za uporabu ROTO RAŠPE
1. Obratite pažnju na tehničke specifikacije pogonskog el.alata (snaga, maksimalni broj okretaja i oznaku klase električke sigurnosti).
2. Pročitajte upute za rad ROTO RAŠPOM. Ne bacajte ih. Ukoliko ROTO RAŠPU nekom posuđujete, obavezno mu uz alat predajte i ove upute kako bi se prije uporabe upoznali sa uvjetima za rukovanje na siguran način.
3. ROTO RAŠPA je namijenjena za obradu mekih materijala (drvo, plastika, guma, stiropor, umjetne smole). Nije namijenjena za obradu metala ili betonskih proizvoda.
4. Oštećena Roto rašpa ne smije se koristiti zbog opasnosti od krhotina koje u krugu djelovanja mogu ozlijediti ljude, životinje ili imovinu.
5. Radi ravnomjernog trošenja reznih izdanaka koristite cijelu radnu površinu.
6. Roto rašpa nije namijenjena za rezanje.
7. Ne koristite istrošenu ili oštećenu ROTO RAŠPU.
8. Povoljnija obrada i smanjeno trošenje Roto rašpe postiže se regulacijom broja okretaja prikazanim u tablici.
9. Prilikom obrade, Roto rašpa se ne smije pritiskati na obradak jer se time povećava trošenje i temperatura na radnoj plohi, alat je podvrgnut nepotrebnim intenzivnim naprezanjima, a učinak brušenja se ne mijenja. Dovoljno je samo prisloniti reznu plohu (čeona ploha sa izdancima) bez dodatnog pritiska.
10. Montaža ROTO RAŠPE na vreteno:
10.1. Provjerite ispravnost ROTO RAŠPE prije montaže. Napuklu ili na bilo koji drugi način deformiranu
ROTO.RAŠPU nije dozvoljeno koristiti.
10.2. Provjerite da el.aparat nije uključen na napojnu mrežu.
10.3. Stavite odgovarajuću steznu prirubnicu na vreteno el. kutne brusilice. Položite ROTO RAŠPU na steznu prirubnicu i centrirajte je. Obratite pažnju na ispravno pozicioniranje s obzirom na zakrivljenu površinu ROTO RAŠPE. Odgovarajućom montažnom prirubnicom i odgovarajućim ključem stegnite ROTO RAŠPU u poziciju za rad (slika 1).
10.4. Koristite isključivo originalne prirubnice i alat za stezanje.
10.5. Provjerite učvršćenje sigurnosnog štitnika i po potrebi ga dodatno stegnite.
10.6. Ne pokrećite el. alat bez zaštitnih dijelova.
10.7. Rukom provjerite slobodnu rotaciju ROTO RAŠPE.
10.8. Uključite el. alat i izvršite probni rad u trajanju 30 sekundi s maksimalno dozvoljenim brojem okretaja. U slučaju pojave većih vibracija ili drugih neispravnosti, el. alat odmah isključiti i pronaći moguće uzroke vibracija.
11. Napomena! Ispravno pričvršćenje ROTO RAŠPE na Slika 1 Vaš električni alat ne jamči njegovu sigurnu primjenu.
12. Sigurnost na radnom mjestu
12.1. Obradu materijala ROTO-RAŠPOM radite na otvorenom. Podloga neka bude ravno tlo, bez prepreka koje onemogućavaju slobodno kretanje oko radnog mjesta. Radno mjesto treba biti dovoljno osvijetljeno.
12.2. Izbjegavajte rad u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili praškastih materijala.
12.3. Predmet koji obrađujete fiksirajte u položaju za obradu.
12.4. Odstranite metalne predmete iz predmeta koji obrađujete, (čavli. vijci, klinovi i slično) prije početka obrade. Također s predmeta očistite beton, kamen ili bilo koje strano tijelo.
12.5. Skretanje pozornosti s posla može rezultirati gubitkom kontrole nad uređajem. Spriječite pristup djece, ostalih osoba i životinja u blizinu radnog mjesta tijekom obrade materijala ROTO-RAŠPOM. Odjeljenje čestice mogu odletjeti i uzrokovati ozljede i izvan izravnog radnog područja.
12.6. Obavezno koristite zaštitne naočale. Primijenite i ostala zaštitna sredstva ovisno o vrsti materijala kojeg obrađujete, vrsti pogonskog el. alata kojeg koristite, lokaciji radnog mjesta i vremenskog trajanja obrade . Ostala sredstva osobne zaštite su; zaštitne rukavice, zaštitna maska, štitnici za sluh i sigurnosne protuklizne cipele.
List 1 od 2
ROTO Kruna d.o.o.
Upute za uporabu ROTO RAŠPE
12.7. Prikladno se odjenite za rad. Široka odjeća, duga kosa ili nakit mogu biti zahvaćeni rotirajućim
dijelovima stroja i uzrokovati teške ozljede. Preporuča se nošenje zaštitnog odijela ili radne kute koja mora biti zakopčana.
12.8. Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje odijeljenih čestica, provjerite da li su ispravno montirane na el. alat.
12.9. Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i držite u svakom trenutku ravnotežu.
12.10. El. uređaj držite samo za izolirane ručke. Zbog nepredviđene situacije može doći do oštećenja ili presijecanja napojnog kabela.
12.11. Ne opterećujte pogonski el. aparat ni ROTO RAŠPU. Pritiskanjem ROTO RAŠPE na materijal koji
obrađujemo ne mijenjamo učinak ali nepotrebno povećavamo opterećenje pogonskog el. alata i
ubrzavamo trošenje ROTO RAŠPE.
12.12. Ne koristite ROTO RAŠPU ako ste umorni, ako ste pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova.
12.13. Ne koristite istrošenu ili oštećenu ROTO RAŠPU.
12.14. Ne odlažite el. alat prije nego se ROTO-RAŠPA zaustavila. Rotiranje dijelova alata nikad ne
zaustavljajte primjenom bočne sile.
12.15. Nakon uporabe ROTO-RAŠPA može biti vruća. Ne dirajte je dok se ne ohladi.
12.16. Rad s ROTO-RAŠPOM je dozvoljen osobama koje su osposobljene za rad s električnim alatom i koje su upoznate sa svim potencijalnim opasnostima vezanim uz primjenu rotacionih brusnih ploča te s mjerama zaštite od istih.
12.17. Rad s ROTO-RAŠPOM je dozvoljen i osobama koje su pod nadzorom osposobljenih osoba u svrhu osposobljavanja za rad s istom uz preduvjet upoznavanja sa svim mjerama predostrožnosti.
12.18. Rukovanje ROTORAŠPOM od strane hendikepiranih osoba (u bilo kojem smislu tjelesnog nedostatka ili psihičkog poremećaja) nije dozvoljen bez nadzora odgovorne osobe.
13. Održavanje ROTO RAŠPE
13.1. ROTO RAŠPU čuvajte u suhom prostoru.
13.2. Pazite da oštrice nisu u kontaktu s metalnom ili površinom.
13.3. Ne odlažite nikakve predmete na ROTO RAŠPU . Deformiranu ROTO RAŠPU nije dozvoljeno upotrebljavati.
13.4. Nakon završetka korištenja, ROTO RAŠPU nauljiti radi zaštite od korozije koju uzrokuje vlaga iz atmosfere.
14. Zbrinjavanje ROTO RAŠPE
14.1. ROTO-RAŠPA je izračena od čeličnog lima i polipropilenske prirubnice koji se u potpunosti nakon razdvajanja mogu reciklirati.
14.2. Nije dozvoljeno odlaganje zajedno s kućanskim otpadom već se u skladu s lokalnim propisima odlaže u recilklažna dvorišta ili posebno označene kontejnere za odlaganje metala.