HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Az innovatív ROTÁCIÓS RÁSPOLY használata előtt az alábbiakat szükséges megtenni: Olvassa el az utasításokat az elektromos sarokcsiszológép biztonságos működtetéséhez. Az elektromos szerszámok illetve a ROTÁCIÓS RÁSPOLY kezelési biztonsági előírásainak be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.
1. Ügyeljen az elektromos meghajtású szerszámok műszaki előírásaira (teljesítmény, maximális fordulatszám, elektromos biztonsági minőségi védjegy).
2. Olvassa el a ROTÁCIÓS RÁSPOLY használati utasítását. Ne dobja el az utasítást. Amnennyiben valakinek kölcsön adja a ROTÁCIÓS RÁSPOLY, feltétlenül mellékelje a
szerszámhoz járó használati utasítást is, hogy a szerszám használata előtt a felhasználó megismerkedhessen a biztonságos üzemeltetés feltételeivel.
3. A ROTÁCIÓS RÁSPOLY puha anyagok megmunkálásának céljára szolgál (fa, műanyag, gumi, hungarocell, szintetikus gyanta). Fémmegmunkálásra nem alkalmas.
4. A ROTÁCIÓS RÁSPOLY felszerelése a tengelyre:
a) A felszerelés megkezdése előtt ellenőrizze a ROTÁCIÓS RÁSPOLY hibátlanságát. Repedt, vagy bármilyen más módon deformálódott ROTÁCIÓS RÁSPOLY használata nem
megengedett.
b) Ellenőrizze hogy az elektromos készülék nincs az áramforrásra kötve.
c) Helyezze a megfelelő szorító karimát az elektromos sarokcsiszoló tengelyére.
d) Helyezze a ROTÁCIÓS RÁSPOLYT a szorító karimára és állítsa be/központosítsa. Ügyeljen
a megfelelő elhelyezésre tekintettel a ROTÁCIÓS RÁSPOLY ívelt felületére.
e) Megfelelő szerelőkarimával és megfelrelő csavarhúzóval szorítsa meg a ROTÁCIÓS
RÁSPOLYT működtetési helyzetbe. Használjon kizárólag eredeti karimát és szerszámot.
f) Ellenőrizze a biztonsági burkolat rögzítését és szükség esetén szorítsa meg. Védőburkolat nélkül ne helyezze üzembe az elektromos szertszámot.
g) Kézileg ellenőrizze a ROTÁCIÓS RÁSPOLY szabad forgását.
h) Kapcsolja be az elektromos szerszámot és próbaüzemeltesse 30 másodpercig a megengedett maximális fordulatszámon. Jelentősebb rezgés vagy egyéb hiba
felmerültével, azonnal kapcsolja ki az elektromos szerszámot és próbálja megállapítani a rezgés lehetséges okait.
2 / 3
Megjegyzés! Az Ön szerszámára megfelelően telepített ROTÁCIÓS RÁSPOLY nem garantálja annak biztonságos működését.
F I GY E L E M !!!
 Ellenőrizze gyakran a Rotációs ráspoly kopottságát illetve vágósarjakat. A kopott vágósarjakkal való munka rendkívül veszélyes lehet. A Rotációs ráspoly illetve
vágósarjak kopottsága repedését vagy törését eredményezheti. Különösen
veszélyes lehet a többszörös áramütés vagy a kopott Rotációs ráspoly érintkezése
fa dudorokkal vagy repedéssel.
 Ha a Rotációs ráspoly működés közben idegen tárggyal kerül kapcsolatba a munkadarabon (szög, ék, fém, beton) ellenőrizze a Rotációs ráspoly hibátlanságát
mielőtt folytatná a működtetését.
 Ne használja védőburkolat nélkül a sarokcsiszolót!
FIGYELEM!
Munkahelyi biztonság
* A munkálatokat a ROTÁCIÓS RÁSPOLLYAL a szabadban végezze. A felület amelyen dolgozik legyen sík talaj, akadályok nélkül amelyek megakadályozhatnák a munka közbeni
szabad mozgást. A munkaterület legyen megfelelően megilágítva.
* Kerülje a munkálatokat gyúlékony folyadékok, gázok és porok közelében.
* Rögzítse a munkadarabot a megmunkálás helyére.
* A megmunkálás előtt távolítsa el a munkadarabból a fém tárgyakat (szögek, csavarok,
ékek stb.)
* Minden zavaró körülmény a szerszám feletti uralom elvesztését eredményezheti. A
ROTÁCIÓS RÁSPOLYT alkalmazás közben tartsa távol gyermekektől, idegenektől és
állatoktól. A levált szemcsék elszállhatnak és sérülést okozhatnak a közvetlen
munkaterületen kívül is.
* Feltétlenül viseljen védőszemüveget. Alkalmazzon más védőrszert is, a megmunkálandó
anyag, a villamos meghajtású elektromos kézi szerszám típusától, a munkahely és a
megmunkálás időtartamától függően. Egyéb egyéni védelem: védőkesztyű, porvédő maszk,
fülvédő és csúszásmentes cipő.
* Amennyiben adott a lehetőség a levállott szemcsék felfogására szolgáló elszívószerkezet
felszereléséhez, győződjön meg róla, hogy megfelelően van e felszerelve az elektromos
szerszámra.
* Öltsön megfelelő ruházatot. A szűk ruházat, hosszú haj vagy ékszer a forgó alkatrészbe
kerülhet és súlyos sérülést okozhat.
* Ne becsülje túl képességeit. Álljon biztonságos és stabil helyzetbe, és tartsa egyensúlyban a
testét.
* Kizárólag a szigetelt nyelénél tartsa az elektromos készüléket. Előre nem látható
nehézségek károsíthatják vagy elvághatják a hálózati kábelt.
* Ne terhelje túl az elektromos szerszámot vagy a ROTÁCIÓS RÁSPOLYT. A ROTÁCIÓS
RÁSPOLY nyomása a munkadarabra nem befolyásolja a teljesítményt, csak feleslegesen
növeli a ROTÁCIÓS RÁSPOLY üzemi hőmérsékletét és a villamos sarokcsiszoló
megterhelését. Kényszerhűtés bármilyen folyadékkal vagy olajjal szigorúan tilos.
* Ne használja a ROTÁCIÓS RÁSPOLYT ha fáradt, ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer
hatása alatt van.
3 / 3
* Ne használjon kopott vagy sérült ROTÁCIÓS RÁSPOLYT. A vágósarjak élezése tilos.
* Ne tegye le az elektromos szerszámot, mielőtt a ROTÁCIÓS RÁSPOLY megállna. A
szerszám forgó részeit soha sem próbálja leállítani oldalirányú erő segítségével.
* Használat után a ROTÁCIÓS RÁSPOLY forró lehet. Ne nyúlj hozzá, amíg kihűl.
* ROTÁCIÓS RÁSPOLY használata csak elektromos szerszámokra képezett személyeknek
engedélyezett és azok számára akik tisztában vannak a forgó köszörű használatból származó
összes pontenciális kockázattal és az erre vonatkozó védelemmel. A ROTÁCIÓS RÁSPOLY
használata megengedett képzett személyek felügyelete alatt más személyeknek számára is a
szerszámon való képzés céljából, amennyiben valamennyi óvintézkedést megismerték.
ROTÁCIÓS RÁSPOLY használata mozgássérült személyeknek (a testi vagy szellemi
betegség bármilyen formájában) nem megengedett, felelős személy felügyelete nélkül.
ROTÁCIÓS RÁSPOLY karbantartása
* A ROTÁCIÓS RÁSPOLYT tárolja száraz helyen.
* Győződjön meg róla, hogy a vágóélek nem érintkeznek fém felülettel.
* Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ROTÁCIÓS RÁSPOLYRE. Deformálódott ROTÁCIÓS
RÁSPOLYT nem szabad használni.
ROTÁCIÓS RÁSPOLY ártalmatlanítása
* A ROTÁCIÓS RÁSPOLY acélból, polipropilén peremmel készült, amelyek a
különválasztást követően teljes mértékben újrahasznosíthatóak. Háztartási hulladékkal
együtt nem engedélyezett az ártalmatlanítása. A helyi előírásoknak megfelelően az ilyen
hulladék lerakására az újrahasznosítási udvarokon van lehetőség vagy speciális jelzéssel
ellátott fémhulladék gyűjtő tartályokban.
Gyártja: ROTO Kruna d.o.o.
Ul. kralja Tomislava 44, Gradići
10410 Velika Gorica, Hrvatska/ Horvátország
tel / fax: +385 1 6216 930
www.roto-kruna.hr